دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده هنر و معماری
معرفی

مشخصات فردی

نام : مینا   کبودرآهنگی

پست الکترونیکی : m-ahangi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : معماری-معماری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : معماری-منظر
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : UPM مالزی

سوابق اجرایی

مهر ماه 1393 همکاری  با مرکز علمی کاربردی پیشتازان آیین زندگی بعنوان  راهبر کلان پروژه تحقیقاتی  دسترس پذیری محیط های زندگی برای افراد معلول جسمی-حرکتی و تدریس دروس روش تحقیق، اصول دسترسی و مناسب سازی محیط  و سمینار برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد-راهنمایی 11 دانشجوی دوره ارشد این مرکز

سال 2012-2014 همکاری با دانشگاه تیلورز مالزی بعنوان استادیارو سرپرست گروه معماری در شاخه دانش ساختمان. تدریس طراحی معماری5 ، دانش ساختمان 2 (مرتبط با آکوستیک و نور پردازی ساختمان)، طراحی منظر ، برداشت از بناهای تاریخی برای دانشجویان دوره لیسانس، طراحی معماری و روش تحقیق و تز و مقاله نویسی برای دانشجویان فوق لیسانس-راهنمایی 14 دانشجوی دوره ارشد

سال 2012-2014 همکاری موردی با دانشگاه یو پی ام مالزی جهت هدایت تحصیلی دانشجویان لیسانس و فوق لیسانس در تدوین رساله و نوشتن مقالات

در سال 2013 در دانشگاه یو پی ام  همکاری جهت طراحی محوطه با گروه طراحی منظر دانشکده معماری

COURSES DEVELOPED

Mina changed the module outline and assessment plan for landscape architecture course. The method of cooperative teaching was tested for the course and different rubrics were designed for both assessments. Lectures were prepared in two versions of Prezi and Microsoft PowerPoint. Prezi lectures are attractive and could take student’s attentions, however PowerPoint lecture noted are easier for students in printing handouts. Rubrics designed for both assessments in building science2 course to standardize marking criteria. 

RESEARCH ACTIVITIES

Mina's main interest aria is exploring the process of architectural design and its sustainable development. During her PhD journey she showed great interest in landscape development in terms of identity formation and preserving cultural values. She is also interested in environmental perception and preferences studies. Currently, a research proposal entitled ‘Iconographical observation of landscape planets and architectural features in traditional gardens of Malaysia’ has approved by the centre of research and development Taylor’s University.عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : گروه تخصصی معماری

محل خدمت : دانشکده هنر و معماری

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 1

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1394/11/01

مینا کبودرآهنگی

مینا کبودرآهنگی

محل خدمت:   دانشکده هنر و معماری

مرتبه علمی : استادیار

^